Przedszkole Nr 3 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Finanse i majątek przedszkola
MENU
Finanse i majątek przedszkola

Przedszkole Nr 3  im. Kubusia Puchatka w Gryfinie  działa jako jednostka budżetowa Gminy Gryfino.

Przedszkole posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

Na podstawie § 34 pkt 10 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za 2018 r. Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie znajduje się na stronie internetowej: http://bip.cuwgryfino.pl/strony/162.dhtml


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie